Reklamacje

Reklamacje należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@kupulotki.pl w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych.