Jak przygotować projekt?

Najważniejsze zasady

1. Rozdzielczość

Optymalna rozdzielczość w przypadku większości projektów wynosi 300 DPI (Dots Per Inch). Należy zadbać o to aby mapy bitowe wykorzystywane w projektach charakteryzowały się rozdzielczością nie mniejszą niż wspomniana powyżej. Wyjątkowo dopuszczalna jest niższa wartość rozdzielczości projektu 150-200 DPI, w przypadku druku wielkoformatowego - banery, siatki mesh itd.

2. Kolorystyka

Pracując nad projektem należy w programie graficznym ustawić przestrzeń barwną CMYK. Dzięki temu uzyskamy symulację kolorów używanych w druku. W przypadku występowania w projekcie elementów w kolorystyce RGB, Pantone czy innej, zostaną one przekonwertowane do CMYK.

Do projektów czarno-białych proszę używać palety Grayscale.

UWAGA: Przygotowując pracę do druku należy pamiętać aby teksty, które w efekcie końcowym mają być czarne, były złożone z BLACK: 100%, CYAN: 0%, MAGENTA: 0%, YELLOW: 0%

3. Spady, odległości od krawędzi.

Aby nasz projekt miał wymagany format należy do każdego wymiaru projektu dodać wartość spadu a więc dodatkową przestrzeń na przecięcie - z reguły 2-3mm.

Spady w przypadku większości projektów w mniejszych formatach (ulotki, wizytówki) powinny wynosić 2 mm z każdej strony.

Tło projektu powinno być wyciągnięte poza linie cięcia i pokrywać się ze spadami. Ważne napisy, logo i grafiki które nie stanowią tła i nie mają być obcięte powinny być odsunięte od krawędzi projektu na odległość 3mm.

4. Formaty plików.

Pliki projektów powinny być dostarczane, o ile jest to możliwe w formatach otwartych czyli natywnych dla programów graficznych: Corel Draw (*.CDR do wersji 16); lub Adobe Photoshop (*.PSD).

Akceptujemy również pliki zamknięte w formatach: *.PDF (teksty zamienione na krzywe), *.TIFF lub *.JPG (w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi).

Prosimy unikać formatu DINO :-)

*DINOformat DINO – akronim wymyślony w Polsce, skrót słów „Dowolny Inny Niż Oczekiwany”, pliki, których nie można otworzyć w studio DTP z powodu braku odpowiedniego oprogramowania (brak programu, program w innej wersji); bardzo często spotykany format plików z danymi, które są dostarczane do studia DTP przez kontrahenta, pomimo wcześniejszych ustaleń.

 *źródło: https://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Polski_-_Slang_operator%C3%B3w_DTP